Спортивна Федерація Глухих України

Switch to desktop

Статті

До уваги нечуючих абітурієнтів, які бажають навчатися в Київському фаховому коледжі прикладних наук (Київському коледжі легкої промисловості (ККЛП)

У цьому, 2020 році, Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості (ККЛП), запрошує до себе на навчання - в коледж, в якому навчались і навчаються багато нечуючих спортсменів з різних видів спорту та в якому створені всі необхідні умови для здобуття освіти, враховуючи спортивну діяльність студента.

З повною інформацією про коледж Ви можете ознайомитися на сайті коледжу http://kklp.kiev.ua.

Умови вступу в Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості (ККЛП) для нечуючих абітурієнтів наведені нижче:

Особливості вступу осіб з порушеннями слуху

КИЇВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНИХ НАУК

60 років лідерства по підготовці фахівців з порушеннями слуху в Україні

Запрошуємо на навчання

на основі 10 та 12 класів

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

Спеціальність 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Спеціальність 22 ДИЗАЙН

Спеціальність 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ЗДОБУТТЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Спеціальність 182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Вступники Коледжу на базі 10 класів забезпечуються місцями регіонального замовлення. Студенти з порушеннями слуху, які навчаються на бюджетній формі, отримують соціальну стипендію (1380,00 грн.) або академічну стипендію (980,00 грн.);

За умови вступу на базі 12 класів за контрактом, вартість навчання компенсується через регіональні та місцеві фонди інвалідів на підставі підписаного договору.

• Теоретичні та практичні навчання проводять у супроводі перекладачів-дактилологів (9 штатних працівників);

• Виробнича практика та працевлаштування – на провідних підприємствах УТОГ м. Києва, Київської області та інших регіонів України, з високим рівнем заробітної плати;

• Фонд соціального захисту інвалідів відшкодовує особам з інвалідністю оплату вартості навчання у Коледжі;

• До послуг студентів Коледжу: гуртожиток, спортивний комплекс, буфет, авторські курси, психологічна підтримка, гуртки за інтересами, студентська рада, первинна профспілкова організація Київської організації УТОГ.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

(оригінал та копія)

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат(и) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності);

- паспорт громадянина України та його копії;

- ідентифікаційний код та копія;

- довідка з місця проживання та про склад сім’ї (для іногородніх);

- документи, які підтверджують право вступника на пільги (за наявності)*;

- 6 кольорових фотокарток 3х4см;

- два конверти (марки покласти всередину);

- 20 аркушів А-4.

* Відповідно до Переліку захворювань та патологічних станів установлено інформацію про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:

- індивідуальна програма реабілітації інвалідів №__(вікова категорія від 18 років і старше);

- форма № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого»;

- форма № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»;

- форма № 086-3/о, завірена підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

 

Звертаємо увагу, що абітурієнтам на ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА необхідно до 18 годин 13 липня 2020 року подати відповідні заяву та документи у приймальну комісію коледжу ( тел. +38044 529 24 48 , +38095 355 00 68)

Для формування списку нечуючих абітурієнтів, які бажають і мають всі необхідні документи для вступу на навчання в Київський фаховий коледж прикладних наук (Київський коледж легкої промисловості), радимо їм в найближчий час звернутися до представників СФГУ з відповідних видів спорту.

Інформація СФГУ

Social Like