Спортивна Федерація Глухих України

Switch to desktop

Статті

До уваги нечуючих абітурієнтів, які бажають навчатися в Національному університеті фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

Відповідно до Правил прийому до Національного університету фізичного виховання і спорту України на 2020 рік (абзац 14 пункту 1.5.), Спортивна федерація глухих України інформує, що у цьому році, на 2020-2021 учбовий рік планується вступна кампанія нечуючих абітурієнтів на платну заочну форму здобуття освіти рівня бакалавр за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація - Адаптивний спорт; (за наявності повної освіти, термін навчання 5 років) у Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1).

У НУФВіС можливе створення окремої групи нечуючих студентів лише за умови наявності не менше як 12 студентів, які вступили на один і той ж навчальний рівень, факультет і спеціальність.

З повною інформацією про умови вступу в Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, вул. Фізкультури, 1) Ви можете детально ознайомитися на сайті університету http://vstup.uni-sport.edu.ua.

Інформуємо, що згідно з спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1707-16) діагноз «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Цей момент врахований пунктом 8.5. Правил прийому до Національного університету фізичного виховання і спорту України на 2020 рік.

Вступник, який має такий діагноз і не проходив у 2020 році основну та додаткову сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), для вступу на рівень бакалавр за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація - адаптивний спорт подає в приймальну комісію НУФВіС один з вказаних нижче документів:

• форма первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років», наведеній у додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2002 року за № 11/6299 (форма медичного висновку ), або Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда № _____ (вікова категорія від 0 до 18 років), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, - для дітей з інвалідністю віком до 18 років з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (форма індивідуальної програми );

• індивідуальна програма реабілітації інваліда (вікова категорія від 18 років і старше), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2007 року за № 1197/14464, з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (форма програми );

• форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (форма виписки );

• форма первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (форма медичної довідки ).

Звертаємо увагу, що у в такому разі абітурієнт НУФВСУ для вступу на рівень бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (на І курс за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт», спеціалізація - адаптивний спорт) проходить конкурсний відбір за результатами вступних іспитів (екзаменів) в НУФВСУ з :

- української мови та літератури;

- біології;

- творчий конкурс з обраного виду спорту.

Для реалізації права на вступ за спеціальними умовами, вступник особисто в паперовій формі подає Заяву до приймальної комісії НУФВСУ. Під час подання заяви в паперовій формі вступник для здобуття ступеня бакалавра (на І курс) крім оригіналу та копії документу з зазначенням діагнозу «Двобічна глухота з вестибулярними розладами» (шифр Н90-Н91) (документ, який підтверджує право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (за спеціальними умовами) особисто пред’являє орігинали:

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та його копію;

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) та його копію;

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії;

- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти; на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та їхні копії;

- документи, які дають підстави для нарахування балів особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України);

- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- медичну довідку за формою 086-о та її копію;

- копію облікової картки платника податків:

- в разі наявності - копії посвідчення заслуженого майстра спорту України або посвідчення майстра спорту України міжнародного класу.

До проходження творчого заліку або творчого конкурсу вступник подає до приймальної комісії НУФВСУ медичну довідку за формою 086-о. Без надання медичної довідки за формою 086-о вступник не буде допущений до складання творчого заліку або творчого конкурсу.

Для формування списку нечуючих абітурієнтів, які бажають і мають всі необхідні документи для вступу на навчання в НУФВСУ, радимо їм в найближчий час звернутися до представників СФГУ з відповідних видів спорту.

Інформація СФГУ

Social Like